II Premi de Ciències Socials <<Vicent Castell i Llàcer>>
10/03/2017

L'Ajuntament d'Algemesí junt amb la Regidoria de Joventut convoca el II Premi de Ciències Socials <<Vicent Castell i Llàcer>>

BASES DEL II PREMI DE CIÈNCIES SOCIALS

El premi i la seua finalitat

La finalitat del premi és impulsar l’anàlisi i el debat entorn de les transformacions i els reptes socials, ambientals, tecnològics i de salut a què s’enfronta la societat contemporània de la zona de la comarca de la Ribera.

Per mitjà d’aquest certamen, es premiaran investigacions de rigor científic i acadèmic.

La dotació del premi és de 1.500 euros.

 

Requisits

Els treballs han de ser inèdits. No s’admetran treballs premiats en altres convocatòries semblants, ni treballs que hagen sigut presentats en edicions anteriors d’aquest premi.

Es podrà presentar individualment o també pot ser una autoria conjunta.

L’extensió dels originals serà d’un màxim 300 pàgines.

Els treballs estaran redactats en valencià o castellà.

 

Temàtiques
Es contemplaran fonamentalment estudis emmarcats en aspectes de la nostra realitat social comarcal des de l’àmbit de la sociologia de l’educació, de la salut, d’urbanisme, medi ambient o economia.

 

Presentació dels treballs

S’entregarà el treball en format PDF a l’adreça electrònica espaijove@algemesi.net (*) especificant en l’assumpte del correu electrònic: «II Premi de Ciències Socials “Vicent Castell i Llàcer”».

En aquest document no ha de constar en cap lloc el nom de qui l’ha realitzat.

Abans de la data límit d’entrega de treballs, es durà a l’Espai Jove un sobre tancat amb el nom del treball i de les persones que el presenten amb el seu currículum, un breu resum de l’estudi (màxim de 1.000 caràcters) i una carta en què s’expressarà la voluntat de participar en la convocatòria i acceptar les bases del premi.

El jurat desconeixerà la identitat dels qui s’han presentat i es coneixerà qui ha guanyat una vegada emés el veredicte.

 
Lloc i termini d’entrega

La data límit per a l’entrega dels treballs serà el 17 d’octubre de 2017.

Els sobres tancats s’entregaran a l’Espai Jove, situat en la primera planta del Mercat Municipal a la plaça del Mercat d’Algemesí. L’horari és de 9.00 a 14.00 hores i de 17.00 a 19.00 hores.

 

Dotació i difusió del premi

El premi està dotat amb la quantitat de 1.500 euros i comporta la difusió del treball guanyador.

L’obra premiada se sotmetrà a un procés de revisió per experts que, si és el cas, suggeriran les modificacions que els autors hauran d’incorporar a la seua obra.

La concessió del premi implica, en tot cas, la cessió de tots els drets de l’obra per a la seua difusió en qualsevol suport o idioma a l’Ajuntament d’Algemesí.

L’Ajuntament podrà autoritzar l’autor/a a realitzar adaptacions i edicions del seu treball sempre que s’hi esmente que ha sigut premiat per l’Ajuntament d’Algemesí.

 

Jurat i resolució

El jurat estarà format per experts en distints àmbits de les Ciències Socials. La decisió del jurat es prendrà per majoria simple i serà inapel·lable. Pel fet de concursar, els qui participen renuncien a qualsevol impugnació de les decisions del jurat o a qualsevol acció en contra d’aquestes bases.

La resolució del jurat es comunicarà a totes les persones que han participat amb antelació al seu lliurament, que serà el 30 de novembre de 2017.

 

*Utilitzeu la plataforma gratuïta We Transfer per poder enviar el document. https://www.wetransfer.com/#.